Schilderijen
Matthijs Stam Trudie Aanen Jenny van Gimst Patrick van der Linde Yvonne Lub Iša Ondráček
Ingwar Perton Rem Staeldam Jos Stam John Stikvoort Rob de Vries Dirkje Wigarda
Beelden
Cécile ter Borgh Rudy Henriquez Niqui Kommerkamp Yvonne Lub Anne Porcelijn Monica Sandell
Mirjam Smeekes
Objecten
Coen Keer